Söktermen Best of the Beast har 2 resultat

SVEN Översättningar för best

best beast
best (n v)[non-human animal] beast (n v)[non-human animal]

SVEN Översättningar för beast

ENSV Översättningar för best

best (a)[degree] bäst (a)[degree]
best (a)[degree] allra bäst (a)[degree]
best (n v)[effort] bästa (n v)[effort]

ENSV Översättningar för of

of (o)[general] för (o)[general]
of (o)[general] till (o)[general]
of (o)[possession](o)[possession]
of (o)[books] av (o)[books]
of (o)[material] av (o)[material]
of (o)[possession] av (o)[possession]
of (o)[origin] från (o)[origin]
of (o)[general] med (o)[general]
of (o)[material] gjord av (o)[material]
of (o)[time] i (o)[time]

ENSV Översättningar för the

the (o)[definite article] det (o)[definite article]
the den
the (o)[definite article] den (o)[definite article]
the trokoloren
the (o)[definite article] de (o)[definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

ENSV Översättningar för beast

beast (n)[behavior - man] barbar (n)[behavior - man](u)
beast (n)[behavior - man] odjur (n){n}[behavior - man]
beast (n)[behavior - man](n){n}[behavior - man]
beast (n)[behavior - man] kräk (n){n}[behavior - man]
beast (n)[behavior - man] rå människa (n)[behavior - man](u)
beast (n)[behavior - man] vilde (n)[behavior - man](u)
beast djur {n}
beast best
beast (n v)[non-human animal] best (n v)[non-human animal]