Söktermen bestämd har 31 resultat
SVSvenskaENEngelska
bestämd(a)[ämnad för] intended for(a)[ämnad för]
bestämd(a)[planer] clearly outlined(a)[planer]
bestämd(a)[dömd] doomed(a)[dömd]
bestämd(a)[dömd] predetermined(a)[dömd]
bestämd(a)[dömd] fated(a)[dömd]
SVSvenskaENEngelska
bestämd(a)[bevis] positive(a)[bevis]
bestämd(a)[grund] certain(a)[grund]
bestämd(a)[uppförande] stout(a)[uppförande]
bestämd(a)[uppförande] firm(a)[uppförande]
bestämd(a)[uppförande] decisive(a)[uppförande]
bestämd(a)[uppförande] resolute(a)[uppförande]
bestämd(adj)[firm, unyielding, determined] resolute(adj)[firm, unyielding, determined]
bestämd(a)[uppförande] determined(a)[uppförande]
bestämd(adj)[decided or resolute] determined(adj)[decided or resolute]
bestämd(a)[grund] particular(a)[grund]
bestämd(a)[fastställd] fixed(a)[fastställd]
bestämd(a)[fastställd] agreed upon(a)[fastställd]
bestämd(a)[svar] emphatic(a)[svar]
bestämd definite
bestämd(adj)[(linguistics) designating an identified or immediately identifiable person or thing] definite(adj)[(linguistics) designating an identified or immediately identifiable person or thing]
bestämd(a)[planer] definite(a)[planer]
bestämd(a)[svar] definite(a)[svar]
bestämd(a)[ämnad för] destined for(a)[ämnad för]
bestämd(a)[dömd] destined(a)[dömd]
bestämd(a)[ämnad] destined(a)[ämnad]
bestämd(a)[dömd] predestined(a)[dömd](formal)
bestämd(a)[ämnad] predestined(a)[ämnad](formal)
bestämd determined
bestämd concise
bestämd fixed
bestämd peremptory(formal)
SVSynonymer för bestämdENÖversättningar
styrd[beroende]governed
betingad[beroende]conditioned
avhängig[beroende]dependent
avpassad[uppmätt]adjusted
avmätt[uppmätt]measured
rask[resolut]quick
rådig[resolut]resourceful
tveklös[resolut]doubtless
målmedveten[resolut]single-minded
morsk[resolut]mettlesome
beslutsam[resolut]emphasized
klar[tydlig]limpid
otvetydig[tydlig]unambiguous
precis[tydlig]precisely
exakt[tydlig]exactly
distinkt[tydlig]plainly
redig[tydlig]clear
noggrann[tydlig]meticolous
koncis[tydlig]concise
specifik[tydlig]specific