Söktermen bestå har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
bestå
 • bestådd
stand
 • stood
 • stand
 • stand
 • stood
 • stood
bestå (v) [examen]
 • bestådd
pass (v) [examen]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
SV Synonymer för bestå EN Översättningar
tåla [utstå] stand
klara av [utstå] perform successfully
klara [utstå] deal with
uthärda [utstå] weather
undergå [utstå] undergo
genomgå [utstå] undergo
hålla [utstå] hold
förbli [vara bestående] remain
stå sig [vara bestående] withstand use
hålla sig [vara bestående] stay
stå fast [vara bestående] stand steady
existera [vara bestående] exist
vara [vara bestående] goods
kvarstå [vara bestående] remain
fortfara [vara bestående] continue
innehålla [bestå av] enclose
inbegripa [bestå av] include
bestrida [betala] gainsay
spendera [betala] spend
bjuda på [betala] treat to