Söktermen betray har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
betray (v) [be disloyal to]
 • betrayed
 • betray
 • betray
 • betrayed
 • betrayed
svika (v) [be disloyal to]
 • sviken
betray (v) [person]
 • betrayed
 • betray
 • betray
 • betrayed
 • betrayed
lura (v) [person]
 • lurad
betray
 • betrayed
 • betray
 • betray
 • betrayed
 • betrayed
röja
 • röjd
betray
 • betrayed
 • betray
 • betray
 • betrayed
 • betrayed
förråda
 • förrådd
betray (v) [to deliver into the hands of an enemy]
 • betrayed
 • betray
 • betray
 • betrayed
 • betrayed
förråda (v) [to deliver into the hands of an enemy]
 • förrådd
EN Engelska SV Svenska
betray (v) [person]
 • betrayed
 • betray
 • betray
 • betrayed
 • betrayed
bedra (v) [person]
 • bedragen
betray (v) [person] spela dubbelspel (v) [person]
betray (v) [be disloyal to] vara otrogen mot (v) [be disloyal to]
betray (v) [be disloyal to] vara illojal mot (v) [be disloyal to]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för betray SV Översättningar
misuse [ill-treat] missbruk {n}
deceive [ill-treat] bedra
mistreat [ill-treat] malträtera
subvert [ill-treat] (formal omstörta
mishandle [ill-treat] misshandla
desecrate [ill-treat] profanera
abuse [ill-treat] smädelse (u)
declare [acknowledgement] deklarera
disclose [acknowledgement] uppdaga
reveal [acknowledgement] uppenbara
divulge [acknowledgement] kungöra
confess [acknowledgement] tillstå
own [acknowledgement] egen
tell [acknowledgement] avgöra
expose [display] blottlägga
feature [display] kännetecken
present [display] presens
evince [display] (formal bevisa
express [display] express
exhibit [display] bevisföremål {n}