Söktermen betydelse har 17 resultat
SV Svenska EN Engelska
betydelse (n)[mening](u) signification (n)[mening]
betydelse (u) meanings
betydelse (n)[viktighet](u) importance (n)[viktighet]
betydelse (n)[person](u) importance (n)[person]
betydelse (n)[vikt](u) significance (n)[vikt]
SV Svenska EN Engelska
betydelse (n)[extent to which something matters](u) significance (n)[extent to which something matters]
betydelse (n)[ord](u) denotation (n)[ord]
betydelse (n)[vikt](u) magnitude (n)[vikt]
betydelse (n)[person](u) magnitude (n)[person]
betydelse (n)[viktighet](u) meaning (n)[viktighet]
betydelse (n)[mening](u) meaning (n)[mening]
betydelse (n)[allmän](u) meaning (n)[allmän]
betydelse (n)[mening](u) sense (n)[mening]
betydelse (u) sense
betydelse (u) importance
betydelse (u) significance
betydelse (u) meaning
SV Synonymer för betydelseEN Översättningar
tonvikt [huvudvikt] (u Nachdruck {m}
betoning [huvudvikt] (u Betonung {f}
emfas [huvudvikt] (u Nachdruck {m}
eftertryck [huvudvikt] n Aplomb {m}
vikt [huvudvikt] (u Masse {f}
kärna [huvudvikt] Kern {m}
centrum [huvudvikt] n Auge {n}
tyngdpunkt [huvudvikt] (u Schwerpunkt {m}
bemärkelse [hänseende] (u Verstand {m}
sätt [hänseende] n Stil {m}
synpunkt [hänseende] (u Ansicht {f}
aspekt [hänseende] (u Aspekt {m}
hänsyn [hänseende] (u Rücksicht {f}
uppmärksamhet [hänseende] (u Wachsamkeit {f}
betraktande [hänseende] n Augenschein {m}
punkt [hänseende] (u Schlusspunkt
avseende [hänseende] n Hinsicht {f}
värde [vikt] n Wert {m}
betydenhet [vikt] (u Ansehen {n}
intresse [vikt] n Zins {m}