Söktermen betydelse har 17 resultat
SV Svenska EN Engelska
betydelse (n) [mening] (u) signification (n) [mening]
betydelse (u) meanings
betydelse (n) [viktighet] (u) importance (n) [viktighet]
betydelse (n) [person] (u) importance (n) [person]
betydelse (n) [vikt] (u) significance (n) [vikt]
SV Svenska EN Engelska
betydelse (n) [extent to which something matters] (u) significance (n) [extent to which something matters]
betydelse (n) [ord] (u) denotation (n) [ord]
betydelse (n) [vikt] (u) magnitude (n) [vikt]
betydelse (n) [person] (u) magnitude (n) [person]
betydelse (n) [viktighet] (u) meaning (n) [viktighet]
betydelse (n) [mening] (u) meaning (n) [mening]
betydelse (n) [allmän] (u) meaning (n) [allmän]
betydelse (n) [mening] (u) sense (n) [mening]
betydelse (u) sense
betydelse (u) importance
betydelse (u) significance
betydelse (u) meaning
SV Synonymer för betydelse EN Översättningar
tonvikt [huvudvikt] (u accent
betoning [huvudvikt] (u accent
emfas [huvudvikt] (u accent
eftertryck [huvudvikt] n emphasis
vikt [huvudvikt] (u significance
kärna [huvudvikt] crux
centrum [huvudvikt] n downtown
tyngdpunkt [huvudvikt] (u centre of gravity
bemärkelse [hänseende] (u sense
sätt [hänseende] n manner
synpunkt [hänseende] (u point of view
aspekt [hänseende] (u aspect
hänsyn [hänseende] (u consideration
uppmärksamhet [hänseende] (u attention
betraktande [hänseende] n consideration
punkt [hänseende] (u dot
avseende [hänseende] n reference
värde [vikt] n value
betydenhet [vikt] (u distinction
intresse [vikt] n interest