Söktermen bevisbar har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
bevisbar (a)[allmän] demonstrable (a)[allmän]
SV Synonymer för bevisbarEN Översättningar
faktisk [sanningsenlig] true
verklig [sanningsenlig] actual
riktig [sanningsenlig] for real (adj adv)
exakt [sanningsenlig] exactly
korrekt [sanningsenlig] for real (adj adv)
reell [sanningsenlig] real
välgrundad [sanningsenlig] well-founded
oemotsäglig [sanningsenlig] indisputable
otvivelaktig [sanningsenlig] emphatic
tillförlitlig [sanningsenlig] credible
sann [sanningsenlig] for real (adj adv)
rätt [sann] correctly
egentlig [sann] real
realistisk [sann] practical