Söktermen beyond har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
beyond utom
beyond förutom
beyond (o) [time] efter (o) [time]
beyond (o) [limit] över (o) [limit]
beyond (o) [possibility] över (o) [possibility]
beyond (o) [space] över (o) [space]
beyond (o) [time] över (o) [time]
beyond (o) [position] på andra sidan (o) [position]
beyond (o) [space] på andra sidan (o) [space]
beyond (o) [position] bortom (o) [position]
beyond (o) [time] senare än (o) [time]
beyond (o) [possibility] förbi (o) [possibility]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för beyond SV Översättningar
above [higher] ovan
overhead [higher] fasta kostnader
over [higher] till övers
superior [higher] förstklassig
aloft [higher] i höjden
precedent [before] prejudikat
preceding [before] (formal föregående
ahead [before] förut
advance [before] förskott {n}
higher [position] högre
as well as [over and above] ävensom
aside from [over and above] jämte
apart from [over and above] isär
else [over and above] annat
besides [over and above] för resten
also [addition] också
in addition [addition] för övrigt
more [addition] vidare
away [toward that place] bort
yonder [toward that place] där borta