Söktermen bibringa har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
bibringa
 • bibringad
convey (formal)
 • conveyed
 • convey
 • convey
 • conveyed
 • conveyed
bibringa (v)[kunskap]
 • bibringad
instill (v)[kunskap]
 • instilled
 • instill
 • instill
 • instilled
 • instilled
bibringa (v)[kunskap]
 • bibringad
instil (v)[kunskap]
 • instilled
 • instil
 • instil
 • instilled
 • instilled
bibringa
 • bibringad
impart
 • imparted
 • impart
 • impart
 • imparted
 • imparted
SV Synonymer för bibringaEN Översättningar
ge [förmedla] give
skänka [förmedla] gift
meddela [förmedla] impart
inge [förmedla] imbue
intala [förmedla] talk into
tillfoga [förmedla] inflict
vålla [förmedla] engender
bereda [förmedla] prepare
undervisa [förmedla] teach
lära [förmedla] doctrine
tillägna [förmedla] dedicate
ingjuta [förmedla] infuse
genomsyra [förmedla] imbue
medla [vara mellanhand] mediate
förena [vara mellanhand] unite
förbinda [vara mellanhand] bind
åvägabringa [vara mellanhand] bring about
vidarebefordra [vara mellanhand] reship
distribuera [vara mellanhand] distibute
förmedla [vara mellanhand] dispense