Söktermen bidraga har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
bidraga (v) [to give something, that is or becomes part of a larger whole]
  • bidragen
contribute (v) [to give something, that is or becomes part of a larger whole]
  • contributed
  • contribute
  • contribute
  • contributed
  • contributed
SV Synonymer för bidraga EN Översättningar
prenumerera [anteckna sig för] subscribe
understödja [anteckna sig för] support
subskribera [anteckna sig för] subscribe for
gynna [bidraga till] favour
främja [bidraga till] promote
befordra [bidraga till] forward
uppmuntra [bidraga till] encourage
subventionera [bidraga till] subsidize
deltaga [tillskjuta] attend
delta [tillskjuta] n take part
medverka [tillskjuta] contribute
samverka [tillskjuta] cooperate
samarbeta [tillskjuta] cooperate
biträda [tillskjuta] accede
bistå [assistera] assist
hjälpa [assistera] succour