Söktermen Big Brother and the Holding Company har 2 resultat

SVEN Översättningar för and

ENSV Översättningar för big

big (a)[importance] väsentlig (a)[importance]
big (a)[importance] viktig (a)[importance]
big (a)[body] tjock (a)[body]
big (adj adv n v)[adult] vuxen (adj adv n v)[adult]
big stor
big (a)[importance] stor (a)[importance]
big (a)[size] stor (a)[size]
big (a)[body] fet (a)[body]
big (a)[size] kraftig (a)[size]
big (a)[size] enorm (a)[size]

ENSV Översättningar för brother

brother (n)[general] broder (n)[general](u)
brother (n v)[male fellow member of a religious community] broder (n v)[male fellow member of a religious community](u)
brother (n)[religion] broder (n)[religion](u)
brother bror (u)
brother (n)[general] bror (n)[general](u)
brother broder (u)

ENSV Översättningar för and

and och
and (o)[conjunction] och (o)[conjunction]
and samt

ENSV Översättningar för the

the (o)[definite article] det (o)[definite article]
the den
the (o)[definite article] den (o)[definite article]
the trokoloren
the (o)[definite article] de (o)[definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

ENSV Översättningar för holding

ENSV Översättningar för company

company verksamhet (u)
company (n)[guests] besök (n){n}[guests]
company (n)[guests] gäster (n)[guests](up)
company (n)[business company] företag (n){n}[business company]
company firmor
company (n)[business company] firma (n)[business company](u)
company (n v)[companionship] sällskap (n v){n}[companionship]
company (n)[general] sällskap (n){n}[general]
company lag (u)
company (n)[military] kompani (n){n}[military]