Söktermen Big Dig har 2 resultat
SV Svenska EN Engelska
Big Dig Big Dig

SVEN Översättningar för dig

dig (o)[allmän] you (o)[allmän]
dig (o)[pers. pron. - direkt objekt - sg.] you (o)[pers. pron. - direkt objekt - sg.]
dig (o)[pers. pron. - indirekt objekt - sg.] you (o)[pers. pron. - indirekt objekt - sg.]
dig (o)[pronomen - singular] yourself (o)[pronomen - singular]
dig (o)[reflexivt pron. - sg.] yourself (o)[reflexivt pron. - sg.]
dig dug (literature)
dig (pronoun v n)[Objective case of 'thou'] thee (pronoun v n)[Objective case of 'thou']
dig you
EN Engelska SV Svenska
Big Dig Big Dig

ENSV Översättningar för big

big (a)[importance] väsentlig (a)[importance]
big (a)[importance] viktig (a)[importance]
big (a)[body] tjock (a)[body]
big (adj adv n v)[adult] vuxen (adj adv n v)[adult]
big stor
big (a)[importance] stor (a)[importance]
big (a)[size] stor (a)[size]
big (a)[body] fet (a)[body]
big (a)[size] kraftig (a)[size]
big (a)[size] enorm (a)[size]

ENSV Översättningar för dig

dig (v)[excavate]
 • dug
 • dig
 • dig
 • dug
 • dug
utgräva (v)[excavate]
 • utgrävd
dig (v)[excavate] gräva ut (v)[excavate]
dig
 • dug
 • dig
 • dig
 • dug
 • dug
gräva
 • grävd
dig (v)[excavate]
 • dug
 • dig
 • dig
 • dug
 • dug
gräva (v)[excavate]
 • grävd
dig (v n)[archeological investigation] utgrävning (v n)[archeological investigation](u)
dig grävt
dig grävde