Söktermen bläckfisk har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
bläckfisk (n)[mollusker](u) octopus (n)[mollusker]
bläckfisk (u) squid
bläckfisk (n)[mollusker](u) squid (n)[mollusker]
bläckfisk (n)[sea animal](u) squid (n)[sea animal]
bläckfisk (u) cuttlefish
SV Svenska EN Engelska
bläckfisk (n)[any of various squidlike mollusks](u) cuttlefish (n)[any of various squidlike mollusks]
bläckfisk (n)[iktyologi](u) cuttlefish (n)[iktyologi]
bläckfisk (u) octopus
SV Synonymer för bläckfiskEN Översättningar
polyp [bläckfisk] (u polypus