Söktermen bli behandlad som om man inte fanns till har 2 resultat
Hoppa till

SVEN Översättningar för bli

bli (v)[allmän]
 • bliven
get (v)[allmän]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
bli (v)[bliva] turn into (v)[bliva]
bli (v)[to suffer from cold] catch a cold (v)[to suffer from cold]
bli (v)[allmän]
 • bliven
become (v)[allmän]
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
bli (v)[bliva]
 • bliven
become (v)[bliva]
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
bli (v)[to begin to be]
 • bliven
become (v)[to begin to be]
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
bli (v)[bliva] grow into (v)[bliva]
bli to be or not to be
bli
 • bliven
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
bli
 • bliven
become
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became

SVEN Översättningar för som

som like (formal)
som (o)[jämförelse] like (o)[jämförelse](formal)
som (o)[konjunktion] like (o)[konjunktion](formal)
som (o)[preposition] like (o)[preposition](formal)
som (o)[som t ex] like (o)[som t ex](formal)
som (o)[sätt] like (o)[sätt](formal)
som (o)[som t ex] such as (o)[som t ex]
som (o)[jämförelse] as (o)[jämförelse]
som (o)[konjunktion] as (o)[konjunktion]
som (o)[liksom] as (o)[liksom]

SVEN Översättningar för om

om (o)[beträffande] concerning (o)[beträffande]
om (o)[beträffande] regarding (o)[beträffande]
om (o)[beträffande] about (o)[beträffande]
om (o)[beträffande] connected with (o)[beträffande]
om (o)[beträffande] in regard to (o)[beträffande]
om (o)[beträffande] as regards (o)[beträffande]
om ask
om round
om (o)[möjlighet] in case (o)[möjlighet]
om (v n)[If; in case of] should (v n)[If; in case of]

SVEN Översättningar för man

man (u) man
man (n)[person](u) man (n)[person]
man (u) mane on a horse
man (o)[opersonlig](u) you (o)[opersonlig]
man (u) husband
man (u) one
man (o)[indefinit pers . pron.](u) one (o)[indefinit pers . pron.]
man (u) spouse
man (u) people
man (n)[häst](u) mane (n)[häst]

SVEN Översättningar för inte

inte (o)[allmän] not (o)[allmän]
inte (contraction n)[do not] don't (contraction n)[do not]
inte doesn´t
inte don't
inte don´t
inte not

SVEN Översättningar för till

till (o)[allmän] to (o)[allmän]
till (o)[destination] to (o)[destination]
till (o)[förorsakande] to (o)[förorsakande]
till (particle prep adv)[in the direction of, and arriving at] to (particle prep adv)[in the direction of, and arriving at]
till (o)[indirekt objekt] to (o)[indirekt objekt]
till (o)[nå ända till] to (o)[nå ända till]
till (o)[riktning] to (o)[riktning]
till (o)[till och med] to (o)[till och med]
till by
till (prep adj)[for the purpose of] toward (prep adj)[for the purpose of]