Söktermen bloodthirsty har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
bloodthirsty (a) [murderous] barbarisk (a) [murderous]
bloodthirsty (a) [murderous] omänsklig (a) [murderous]
bloodthirsty (a) [murderous] grym (a) [murderous]
bloodthirsty (a) [murderous] blodtörstig (a) [murderous]
bloodthirsty (a) [murderous] mordisk (a) [murderous]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för bloodthirsty SV Översättningar
barbarous [characteristic] primitiv
murderous [characteristic] mordisk
ruthless [characteristic] obarmhärtig
homicidal [characteristic] mordisk
savage [characteristic] okultiverad
ferocious [characteristic] vildsynt (adj)
inhuman [characteristic] inte mänsklig
bloody [characteristic] blodig
fatal [deadly] fatal
lethal [deadly] dödlig
brutal [deadly] djurisk
killing [deadly] dödande {n}
unkind [behaviour] avogt
fierce [behaviour] våldsam
barbarian [behaviour] primitiv
grim [behaviour] kylig
incisive [behaviour] bitande
inexorable [behaviour] obeveklig
cruel [behaviour] grym
heartless [inhuman] hjärtlös