Söktermen bo har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
bo (v) [hemvist]
 • bodd
live (v) [hemvist]
 • lived
 • live
 • live
 • lived
 • lived
bo (v) [logi]
 • bodd
lodge (v) [logi]
 • lodged
 • lodge
 • lodge
 • lodged
 • lodged
bo (v) [hemvist]
 • bodd
reside (v) [hemvist] (formal)
 • resided
 • reside
 • reside
 • resided
 • resided
bo (v) [hemvist]
 • bodd
dwell (v) [hemvist] (literature)
 • dwelled
 • dwell
 • dwell
 • dwelled
 • dwelled
bo (n v) [live, reside]
 • bodd
dwell (n v) [live, reside] (literature)
 • dwelled
 • dwell
 • dwell
 • dwelled
 • dwelled
SV Svenska EN Engelska
bo
 • bodd
nest
 • nested
 • nest
 • nest
 • nested
 • nested
bo dwel
bo
 • bodd
dwell (literature)
 • dwelled
 • dwell
 • dwell
 • dwelled
 • dwelled
bo
 • bodd
reside (formal)
 • resided
 • reside
 • reside
 • resided
 • resided
bo
 • bodd
lair
 • laired
 • lair
 • lair
 • laired
 • laired
bo
 • bodd
live
 • lived
 • live
 • live
 • lived
 • lived
SV Synonymer för bo EN Översättningar
befinna sig [uppehålla sig] be situated
vistas [uppehålla sig] resides
finnas [uppehålla sig] there be (v)
vara [uppehålla sig] goods
stanna [uppehålla sig] turn off
residera [uppehålla sig] reside (formal)
uppehålla [uppehålla sig] delay
höra hemma [befinna sig] belong
uppehålla sig [befinna sig] reside (formal)
leva [befinna sig] dwell (literature)
härbärgera [inhysa] lodge
logera [inhysa] lodge
håla [kula] (u den
gryt [kula] den
näste [kula] n nest
lya [kula] (u den
rede [fågelbo] nest
kula [fågelbo] (u bullet
tillhåll [fågelbo] n haunt
kyffe [fågelbo] n hovel