Söktermen boiling har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
boiling (n)[general] kokning (n)[general](u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för boilingSV Översättningar
heated [property] uppvärmd
flaming [property] förbannad (informal)
burning [property] brännande
fiery [property] hetsig
scorching [property] brännhet
blistering [property] svidande
hot [property] het
bubbling [seething] brusande {n}
frothing [seething] skummande {n}
effervescence [distillation] brusande {n}
working [distillation] arbete {n}
fermentation [distillation] fermentering (u)
torrid [hot] (literature förbränd
angry [hot] argsint
infuriated [hot] rasande
molten [glowing from heat] smält
red-hot [glowing from heat] glödhet