Söktermen Bolivian gas conflict har ett resultat
Hoppa till

ENSV Översättningar för bolivian

Bolivian (n adj)[Bolivian person] bolivian (n adj)[Bolivian person]
Bolivian (n adj)[Bolivian person] bolivianska (n adj)[Bolivian person]
Bolivian Boliviano

ENSV Översättningar för gas

gas (n)[combustible] bensin (n)[combustible](u)
gas prat {n}
gas gas (u)
gas (n)[general] gas (n)[general](u)
gas
  • gassed
  • gas
  • gas
  • gassed
  • gassed
gasa
  • gasad
gas (n v adj)[(US) gas in digestion] gaser (n v adj)[(US) gas in digestion]

ENSV Översättningar för conflict

conflict (v)[opinion] vara oense (v)[opinion]
conflict (n)[military] strid (n)[military](u)
conflict (n)[disagreement] motsättning (n)[disagreement](u)
conflict konflikt (u)
conflict (n)[disagreement] konflikt (n)[disagreement](u)
conflict (n)[dissension] konflikt (n)[dissension](u)
conflict (n)[idea] konflikt (n)[idea](u)
conflict (n)[military] konflikt (n)[military](u)
conflict (n)[dissension] split (n){n}[dissension]
conflict (v)[opinion] vara oförenlig (v)[opinion]