Söktermen bonds har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
bonds band {n}

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för bonds SV Översättningar
constraint [detainment] tvungenhet (u)
detention [detainment] kvarsittning
incarceration [detainment] (formal inspärrning (u)
control [detainment] behärskning
limitation [detainment] begränsning (u)
confinement [detainment] inskränkning (u)
funds [finance] fonder
assets [finance] tillgångar (up)
stocks [finance] stamaktier (up)
account [finance] beräkning (u)
credit [finance] heder
securities [banking] värdepapper {n}
notes [banking] anteckningar (up)
debt [banking] skuld (u)
handcuffs [fetters] handbojor (up)
captivity [fetters] fångenskap (u)
imprisonment [fetters] fångenskap (u)
chains [fetters] kedjor