Söktermen bondsk har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
bondsk (a) [lantlig] uncivilized (a) [lantlig]
bondsk (a) [uppförande] rude (a) [uppförande]
bondsk (a) [lantlig] countrified (a) [lantlig]
bondsk (a) [lantlig] boorish (a) [lantlig]
bondsk (a) [uppförande] boorish (a) [uppförande]
SV Svenska EN Engelska
bondsk (a) [uppförande] ill-mannered (a) [uppförande]
SV Synonymer för bondsk EN Översättningar
obelevad [ohyfsad] ill-mannered
tölpig [ohyfsad] churlish
[ociviliserad] brutish
ohyfsad [ociviliserad] unpolished
okultiverad [ociviliserad] savage
grym [ociviliserad] cruel
vild [ociviliserad] ferocious
omänsklig [ociviliserad] barbarous
hednisk [ociviliserad] heathen
grov [ociviliserad] rough
ofin [ociviliserad] indelicate
främmande [ociviliserad] extraneous
utländsk [ociviliserad] foreign
barbarisk [ociviliserad] barbaric
simpel [plump] simple
tarvlig [plump] common
vulgär [plump] vulgarian
lantlig [landsortsmässig] rural
lantis [landsortsmässig] (u yokel
provinsiell [landsortsmässig] provincial