Söktermen boorish har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
boorish (a) [countrified] lantlig (a) [countrified]
boorish (a) [behavior] ohyfsad (a) [behavior]
boorish (a) [behavior] bondsk (a) [behavior]
boorish (a) [countrified] bondsk (a) [countrified]
boorish (a) [behavior] tölpaktig (a) [behavior]
EN Engelska SV Svenska
boorish (a) [countrified] tölpaktig (a) [countrified]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för boorish SV Översättningar
bold [brusque] отва́жный (adj n)
blunt [brusque] гру́бый (adj n v)
brief [brusque] резюме́ (adj n)
curt [brusque] отрывистый (adj)
abrupt [brusque] вдруг (adv)
uncouth [tactless] неповоро́тливый (adj)
coarse [tactless] кру́пный (adj n adv)
common [tactless] распространённый (adj)
gauche [tactless] неуклю́жий (adj)
difficult [perverse] тя́жкий (adj int n v)
disrespectful [ill-mannered] непочти́тельный (adj)
clumsy [ill-mannered] неудо́бный (adj)
low [ill-mannered] низкий (adj)