Söktermen bortsett från har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
bortsett från (o) [utom] but (o) [utom]
bortsett från (o) [allmän] apart from (o) [allmän]
bortsett från (o) [allmän] without considering (o) [allmän]
bortsett från (o) [allmän] setting aside (o) [allmän]
bortsett från (n prep) [excepting] barring (n prep) [excepting]
SV Svenska EN Engelska
bortsett från (o) [utom] barring (o) [utom]
bortsett från (o) [utom] excepting (o) [utom]
bortsett från (o) [utom] except for (o) [utom]
bortsett från (o) [utom] if not (o) [utom]
bortsett från (o) [utom] saving (o) [utom] (formal)
bortsett från (o) [utom] save (o) [utom] (formal)

SV EN Översättningar för från

från off
från (o) [ursprung] of (o) [ursprung]
från (o) [plats] from (o) [plats]
från (o) [tid] from (o) [tid]
från (o) [ursprung] from (o) [ursprung]
från (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at] from (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at]
från (o) [ursprung] coming from (o) [ursprung]
från (o) [ursprung] originating from (o) [ursprung]
från from
SV Synonymer för bortsett från EN Översättningar
frånsett [med undantag av] leaving out
utom [med undantag av] beyond
exklusive [med undantag av] excluding
undantag [med undantag av] n exception
utan [oberoende av] sans
trots [oberoende av] n despite
oavsett [oberoende av] even if
med undantag av [frånsett] not including
oberäknat [frånsett] not including
förutom [frånsett] besides