Söktermen bottom har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
bottom (n) [general] botten (n) [general] (u)
bottom (n) [body] ända (n) [body] (u)
bottom (n) [body] bakdel (n) [body] (u (informal))
bottom (n) [body] rumpa (n) [body] (u (informal))
bottom (n) [body] säte (n) {n} [body]
bottom (n) [body] bak (n) [body] (u (informal))

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för bottom SV Översättningar
stand [thing] ställ {n}
foot [thing] stativ {n}
seat [thing] sits
rest [thing] ro (u)
base [thing] bas (u)
footing [foundation] fotfäste {n}
wall [foundation] vägg (u)
bed [foundation] bädd
groundwork [foundation] grundstomme
basement [foundation] källare (u)
foundation [base] grundläggning (n)
support [base] support (n v)
bedrock [base] urberg
ground [base] mald
element [base] element {n}
basis [base] basis (u)
stub [stump] stubbe (u)
tail end [stump] sluttamp (u)
tail [stump] (informal stjärt (u)
extremity [stump] ände