Söktermen boycott har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
boycott (n) [general] bojkott (n) [general] (u)
boycott (v n) [the act of boycotting] bojkott (v n) [the act of boycotting] (u)
boycott (v) [general] bojkotta (v) [general]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för boycott SV Översättningar
blockade [strike] блока́да (n v)
demonstrate [strike] демонстрирам (v)
exile [exclusion] заточеник (n v)
forbid [exclusion] забраня́вам (v)
close [exclusion] бли́жен (v n adj)
bar [exclusion] бар (n v prep)
stop [picket] спи́рам (adv n v)
combat [revolt] борба́ (adj v n)