Söktermen break har 19 resultat
EN Engelska SV Svenska
break (n) [medicine] brott (n) {n} [medicine]
break (n) [activity] paus (n) [activity] (u)
break (n) [activity] uppehåll (n) {n} [activity]
break (n) [activity] avbrott (n) {n} [activity]
break (n) [medicine] fraktur (n) [medicine] (u)
break (n) [general] sönderbrytning (n) [general] (u)
break (v) [intransitive] gå sönder (v) [intransitive]
break gå sönder
break (v) [object] bryta lös (v) [object]
break spricka
break (v) [medicine] bryta (v) [medicine]
break (v) [day] dagas (v) [day]
break (v) [day] gry (v) {n} [day]
break (v) [intransitive] splittras (v) [intransitive]
break (v) [intransitive] gå av (v) [intransitive]
break (n) [general] brytning (n) [general] (u)
break (v) [rope] brista (v) [rope]
break (v) [intransitive] brytas av (v) [intransitive]
break (v) [transitive] bryta (v) [transitive]

Engelska Svenska översättingar