Söktermen break har 19 resultat
EN Engelska SV Svenska
break (n) [medicine] brott (n) {n} [medicine]
break (n) [activity] paus (n) [activity] (u)
break (n) [activity] uppehåll (n) {n} [activity]
break (n) [activity] avbrott (n) {n} [activity]
break (n) [medicine] fraktur (n) [medicine] (u)
break (n) [general] sönderbrytning (n) [general] (u)
break (v) [intransitive] gå sönder (v) [intransitive]
break gå sönder
break (v) [object] bryta lös (v) [object]
break
 • broken
 • break
 • break
 • broke
 • broke
spricka
 • sprucken
break (v) [medicine]
 • broken
 • break
 • break
 • broke
 • broke
bryta (v) [medicine]
 • bruten
break (v) [day] dagas (v) [day]
break (v) [day]
 • broken
 • break
 • break
 • broke
 • broke
gry (v) {n} [day]
 • grydd
break (v) [intransitive] splittras (v) [intransitive]
break (v) [intransitive] gå av (v) [intransitive]
break (n) [general] brytning (n) [general] (u)
break (v) [rope]
 • broken
 • break
 • break
 • broke
 • broke
brista (v) [rope]
 • brusten
break (v) [intransitive] brytas av (v) [intransitive]
break (v) [transitive]
 • broken
 • break
 • break
 • broke
 • broke
bryta (v) [transitive]
 • bruten

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för break SV Översättningar
beat [pound] (informal hamra
buffet [pound] buffé (u)
smash [pound] krock (u)
shatter [pound] krasa
mangle [pound] mangla
smack [pound] smack
batter [pound] piska
rift [disagreement] reva (u)
difference [disagreement] skillnad (u)
difficulty [disagreement] svårighet (u)
discord [disagreement] tvedräkt
dissension [disagreement] split {n}
quarrel [disagreement] kivas
misunderstanding [disagreement] missuppfattning (u)
splinter [splint] utbrytargrupp (u)
crush [splint] pulverisera
cut [splint] snitt {n}
sliver [splint] spjälka
weaken [unnerve] mattas
discourage [unnerve] avskräcka