Söktermen break off har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
break off (v) [separate] bryta av (v) [separate]
break off (v) [end abruptly] bryta (v) [end abruptly]
break off (v) [relations] bryta (v) [relations]
break off (v) [relationship] bryta (v) [relationship]
break off (v) [negotiation] avbryta (v) [negotiation]
EN Engelska SV Svenska
break off (v) [relationship] slå upp (v) [relationship]

EN SV Översättningar för break

break (v) [medicine]
 • broken
 • break
 • break
 • broke
 • broke
bryta (v) [medicine]
 • bruten
break (v) [transitive]
 • broken
 • break
 • break
 • broke
 • broke
bryta (v) [transitive]
 • bruten
break (v) [intransitive] brytas av (v) [intransitive]
break (v) [rope]
 • broken
 • break
 • break
 • broke
 • broke
brista (v) [rope]
 • brusten
break (n) [general] brytning (n) [general] (u)
break (v) [intransitive] gå av (v) [intransitive]
break (v) [intransitive] splittras (v) [intransitive]
break (v) [day]
 • broken
 • break
 • break
 • broke
 • broke
gry (v) {n} [day]
 • grydd
break (v) [day] dagas (v) [day]
break (n) [medicine] brott (n) {n} [medicine]

EN SV Översättningar för off


Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för break off SV Översättningar
separate [action] separat
end [action] död
desert [action] öken (u)
divorce [action] äktenskapsskillnad
drop [action] fall {n}
disturb [arrest] störa
hinder [arrest] förhindra
postpone [arrest] bordlägga
check [arrest] passa
interrupt [arrest] störa