Söktermen break the record har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
break the record slå rekord

EN SV Översättningar för break

break (v) [medicine]
 • broken
 • break
 • break
 • broke
 • broke
bryta (v) [medicine]
 • bruten
break (v) [transitive]
 • broken
 • break
 • break
 • broke
 • broke
bryta (v) [transitive]
 • bruten
break (v) [intransitive] brytas av (v) [intransitive]
break (v) [rope]
 • broken
 • break
 • break
 • broke
 • broke
brista (v) [rope]
 • brusten
break (n) [general] brytning (n) [general] (u)
break (v) [intransitive] gå av (v) [intransitive]
break (v) [intransitive] splittras (v) [intransitive]
break (v) [day]
 • broken
 • break
 • break
 • broke
 • broke
gry (v) {n} [day]
 • grydd
break (v) [day] dagas (v) [day]
break (n) [medicine] brott (n) {n} [medicine]

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för record

record (v) [writing] ta ned (v) [writing]
record (a) [quantity] rekord- (a) [quantity]
record
 • recorded
 • record
 • record
 • recorded
 • recorded
registrera
 • registrerad
record (v) [music] spela in (v) [music]
record (n) [statement] redovisning (n) [statement] (u)
record (v) [writing]
 • recorded
 • record
 • record
 • recorded
 • recorded
uppteckna (v) [writing]
 • upptecknad
record (n) [employment] meriter (n) [employment] (up)
record (n) [employment] meritlista (n) [employment] (u)
record (n) [music]
 • recorded
 • record
 • record
 • recorded
 • recorded
skiva (n) [music]
 • skivad
record (n) [music]
 • recorded
 • record
 • record
 • recorded
 • recorded
platta (n) [music] (u)
 • plattad