Söktermen bring about har 17 resultat
ENEngelskaSVSvenska
bring about(v)[disaster] framkalla(v)[disaster]
bring about åvägabringa
bring about förmedla
bring about(v)[entail] dra med sig(v)[entail]
bring about(v)[entail] medföra(v)[entail]
ENEngelskaSVSvenska
bring about åstadkomma
bring about(v)[cause] frambringa(v)[cause]
bring about(v)[cause] orsaka(v)[cause]
bring about(v)[entail] innebära(v)[entail]
bring about(v)[cause] vålla(v)[cause]
bring about(v)[cause] framkalla(v)[cause]
bring about anställa
bring about(v)[disaster] förorsaka(v)[disaster]
bring about(v)[damage] förorsaka(v)[damage]
bring about(v)[cause] förorsaka(v)[cause]
bring about(v)[disaster] vålla(v)[disaster]
bring about(v)[damage] vålla(v)[damage]

ENSVÖversättningar för bring

bring(v)[fetch]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
hämta(v)[fetch]
 • hämtad
bring(v)[fetch]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
skaffa(v)[fetch]
 • skaffad
bring(v)[fetch] gå efter(v)[fetch]
bring(v)[bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
vålla(v)[bring about]
 • vållad
bring(v)[bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
förorsaka(v)[bring about]
 • förorsakad
bring(v)[trouble]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
förorsaka(v)[trouble]
 • förorsakad
bring(v)[bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
framkalla(v)[bring about]
 • framkallad
bring(v)[satisfaction]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
ge(v)[satisfaction]
 • given
bring(v)[satisfaction]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
bringa(v)[satisfaction]
 • bringad
bring(v)[bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
orsaka(v)[bring about]
 • orsakad

ENSVÖversättningar för about

about(o)[concerning] beträffande(o)[concerning]
about(o)[connection] beträffande(o)[connection]
about(o)[concerning] angående(o)[concerning]
about(o)[connection] angående(o)[connection]
about(o)[concerning] med avseende på(o)[concerning]
about(o)[connection] med avseende på(o)[connection]
about(o)[estimation] ungefär(o)[estimation]
about(o)[estimation] nästan(o)[estimation]
about(o)[estimation] omkring(o)[estimation]
about(o)[time] omkring(o)[time]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för bring aboutSVÖversättningar
produce[activity]skapa
induce[activity]medföra
make[activity]åstadkomma
work[activity]fungera
procure[activity](formalutveckla
effect[activity]effekt(u)
occasion[activity](formaltillfälle{n}
cause[activity]upphov{n}
achieve[ability]uppnå
accomplish[ability]uträtta
arrange[ability]uppställa
succeed[ability]efterträda
contrive[ability]tänka ut
manage[ability]manövrera
fulfil[produce]motsvara
operate[produce]förfara
introduce[cause]presentera
do[cause]uträtta
create[cause]komponera
give rise to[cause]frambringa