Söktermen bring about har 17 resultat
EN Engelska SV Svenska
bring about (v) [disaster] framkalla (v) [disaster]
bring about åvägabringa
bring about förmedla
bring about (v) [entail] dra med sig (v) [entail]
bring about (v) [entail] medföra (v) [entail]
EN Engelska SV Svenska
bring about åstadkomma
bring about (v) [cause] frambringa (v) [cause]
bring about (v) [cause] orsaka (v) [cause]
bring about (v) [entail] innebära (v) [entail]
bring about (v) [cause] vålla (v) [cause]
bring about (v) [cause] framkalla (v) [cause]
bring about anställa
bring about (v) [disaster] förorsaka (v) [disaster]
bring about (v) [damage] förorsaka (v) [damage]
bring about (v) [cause] förorsaka (v) [cause]
bring about (v) [disaster] vålla (v) [disaster]
bring about (v) [damage] vålla (v) [damage]

EN SV Översättningar för bring

bring (v) [fetch]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
hämta (v) [fetch]
 • hämtad
bring (v) [fetch]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
skaffa (v) [fetch]
 • skaffad
bring (v) [fetch] gå efter (v) [fetch]
bring (v) [bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
vålla (v) [bring about]
 • vållad
bring (v) [bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
förorsaka (v) [bring about]
 • förorsakad
bring (v) [trouble]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
förorsaka (v) [trouble]
 • förorsakad
bring (v) [bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
framkalla (v) [bring about]
 • framkallad
bring (v) [satisfaction]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
ge (v) [satisfaction]
 • given
bring (v) [satisfaction]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
bringa (v) [satisfaction]
 • bringad
bring (v) [bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
orsaka (v) [bring about]
 • orsakad

EN SV Översättningar för about

about (o) [concerning] beträffande (o) [concerning]
about (o) [connection] beträffande (o) [connection]
about (o) [concerning] angående (o) [concerning]
about (o) [connection] angående (o) [connection]
about (o) [concerning] med avseende på (o) [concerning]
about (o) [connection] med avseende på (o) [connection]
about (o) [estimation] ungefär (o) [estimation]
about (o) [estimation] nästan (o) [estimation]
about (o) [estimation] omkring (o) [estimation]
about (o) [time] omkring (o) [time]

Engelska Svenska översättingar