Söktermen bring down har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
bring down (v) [cut down] fälla (v) [cut down] (u)
bring down (v) [cut down] hugga ned (v) [cut down]
bring down (v) [cut down] ta ner (v) [cut down]
bring down (v) [level] sänka (v) [level]
bring down (v) [prices] sänka (v) [prices]
EN Engelska SV Svenska
bring down (v) [price] pressa ned (v) [price]
bring down (v) [level] få ner (v) [level]
bring down (v) [price] få ner (v) [price]
bring down (v) [prices] få ner (v) [prices]
bring down (v) [level] reducera (v) [level]

EN SV Översättningar för bring

bring (v) [fetch]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
hämta (v) [fetch]
 • hämtad
bring (v) [fetch]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
skaffa (v) [fetch]
 • skaffad
bring (v) [fetch] gå efter (v) [fetch]
bring (v) [bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
vålla (v) [bring about]
 • vållad
bring (v) [bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
förorsaka (v) [bring about]
 • förorsakad
bring (v) [trouble]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
förorsaka (v) [trouble]
 • förorsakad
bring (v) [bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
framkalla (v) [bring about]
 • framkallad
bring (v) [satisfaction]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
ge (v) [satisfaction]
 • given
bring (v) [satisfaction]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
bringa (v) [satisfaction]
 • bringad
bring (v) [bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
orsaka (v) [bring about]
 • orsakad

EN SV Översättningar för down

down (o) [direction] nedåt (o) [direction]
down utför
down (o) [position] ned (o) [position]
down (o) [quantity] ned (o) [quantity]
down (o) [money] kontant (o) [money]
down (a) [feelings] nedslagen (a) [feelings]
down (a) [feelings] modfälld (a) [feelings]
down (a) [feelings] slokörad (a) [feelings]
down (a) [feelings] ledsen (a) [feelings]
down (a) [feelings] förkrossad (a) [feelings]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för bring down SV Översättningar
knock down [action] springa omkull
fell [action] fäll (u)
conquer [action] övervinna
knock out [action] knocka
tackle [action] talja
hit [action] träff (u)
down [action] omkull
grapple [bring to the ground] ge sig i kast med
seize [bring to the ground] tillskansa (v)
grab [bring to the ground] roffa åt sig