Söktermen bring someone to his senses har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
bring someone to his senses (v)[reality] bringa någon till förnuft (v)[reality]

ENSV Översättningar för bring

bring (v)[fetch]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
hämta (v)[fetch]
 • hämtad
bring (v)[fetch]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
skaffa (v)[fetch]
 • skaffad
bring (v)[fetch] gå efter (v)[fetch]
bring (v)[bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
vålla (v)[bring about]
 • vållad
bring (v)[bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
förorsaka (v)[bring about]
 • förorsakad
bring (v)[trouble]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
förorsaka (v)[trouble]
 • förorsakad
bring (v)[bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
framkalla (v)[bring about]
 • framkallad
bring (v)[satisfaction]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
ge (v)[satisfaction]
 • given
bring (v)[satisfaction]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
bringa (v)[satisfaction]
 • bringad
bring (v)[bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
orsaka (v)[bring about]
 • orsakad

ENSV Översättningar för someone

someone någon
someone (o)[indefinite pronoun - m.] någon (o)[indefinite pronoun - m.]
someone (pronoun n)[some person] någon (pronoun n)[some person]

ENSV Översättningar för to

to (o)[general] för (o)[general]
to (o)[in honor of] för (o)[in honor of]
to till
to (o)[causing] till (o)[causing]
to (o)[destination] till (o)[destination]
to (o)[direction] till (o)[direction]
to (o)[general] till (o)[general]
to (particle prep adv)[in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv)[in the direction of, and arriving at]
to (o)[indirect object] till (o)[indirect object]
to (o)[reaching as far as] till (o)[reaching as far as]

ENSV Översättningar för his

his hans
his (a)[poss. determiner - m. pl.] hans (a)[poss. determiner - m. pl.]
his (a)[poss. determiner - m. sg.] hans (a)[poss. determiner - m. sg.]
his (o)[poss. pron. - m. sg.] hans (o)[poss. pron. - m. sg.]
his sin
his sitt

ENSV Översättningar för senses

senses (n)[intelligence] besinning (n)[intelligence](u)
senses (n)[intelligence] sans (n)[intelligence](u)
senses (n)[intelligence] sunt förnuft (n){n}[intelligence]
senses känner