Söktermen bring to an end har 6 resultat
ENEngelskaSVSvenska
bring to an end(v)[laws] upplösa(v)[laws]
bring to an end(v)[laws] avskaffa(v)[laws]
bring to an end(v)[laws] annullera(v)[laws]
bring to an end(v)[laws] upphäva(v)[laws]
bring to an end(v)[general] avsluta(v)[general]
ENEngelskaSVSvenska
bring to an end(v)[dispute] göra slut på(v)[dispute]

ENSVÖversättningar för bring

bring(v)[fetch]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
hämta(v)[fetch]
 • hämtad
bring(v)[fetch]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
skaffa(v)[fetch]
 • skaffad
bring(v)[fetch] gå efter(v)[fetch]
bring(v)[bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
vålla(v)[bring about]
 • vållad
bring(v)[bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
förorsaka(v)[bring about]
 • förorsakad
bring(v)[trouble]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
förorsaka(v)[trouble]
 • förorsakad
bring(v)[bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
framkalla(v)[bring about]
 • framkallad
bring(v)[satisfaction]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
ge(v)[satisfaction]
 • given
bring(v)[satisfaction]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
bringa(v)[satisfaction]
 • bringad
bring(v)[bring about]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
orsaka(v)[bring about]
 • orsakad

ENSVÖversättningar för to

to(o)[general] för(o)[general]
to(o)[in honor of] för(o)[in honor of]
to till
to(o)[causing] till(o)[causing]
to(o)[destination] till(o)[destination]
to(o)[direction] till(o)[direction]
to(o)[general] till(o)[general]
to(particle prep adv)[in the direction of, and arriving at] till(particle prep adv)[in the direction of, and arriving at]
to(o)[indirect object] till(o)[indirect object]
to(o)[reaching as far as] till(o)[reaching as far as]

ENSVÖversättningar för an

an en
an(o)[indefinite article] en(o)[indefinite article]
an(o)[indefinite article] ett(o)[indefinite article]
an ett

ENSVÖversättningar för end

end(v)[activity]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
avbryta(v)[activity]
 • avbruten
end(n v)[death] död(n v)[death]
end(v)[activity]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
upphöra(v)[activity]
 • upphörd
end(v)[activity]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
sluta(v)[activity]
 • sluten
end(v)[meeting]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
sluta(v)[meeting]
 • sluten
end(v)[activity]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
avsluta(v)[activity]
 • avsluten
end(v)[general]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
avsluta(v)[general]
 • avsluten
end(v)[meeting]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
avsluta(v)[meeting]
 • avsluten
end(v)[meeting]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
slutföra(v)[meeting]
 • slutförd
end slut{n}

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för bring to an endSVÖversättningar
close[conclude]nära
complete[conclude]fullända
cease[conclude](formalupphöra
desist[conclude]upphöra
terminate[conclude](formalstoppa
end[conclude]död
stop[conclude]stoppa