Söktermen British Academy of Film and Television Arts har 2 resultat

SVEN Översättningar för film

film (n)[filmkonst](u) picture (n)[filmkonst]
film (u) movie
film (n)[filmkonst](u) movie (n)[filmkonst]
film (u) film
film (n)[filmkonst](u) film (n)[filmkonst]
film (n)[fotografi](u) film (n)[fotografi]
film (n v)[photographic film](u) film (n v)[photographic film]
film (u) flicks
film (u) motion picture

SVEN Översättningar för and

SVEN Översättningar för television

television (u) television
television (n)[device for receiving television signals](u) television (n)[device for receiving television signals]
television (n)[elektronik](u) television (n)[elektronik]
television (n)[elektronik](u) TV (n)[elektronik]
television (n)[elektronik](u) television set (n)[elektronik]
television (n)[elektronik](u) TV set (n)[elektronik]

ENSV Översättningar för british

British (proper adj)[citizens or inhabitants of Britain] britt (proper adj)[citizens or inhabitants of Britain](u)
British (a)[general] brittisk (a)[general]
British (proper adj)[citizens or inhabitants of Britain] brittiska (proper adj)[citizens or inhabitants of Britain]
British Britt
British Britannicus

ENSV Översättningar för academy

academy (n)[college or university] akademi (n)[college or university](u)
academy (n)[schools - universities] akademi (n)[schools - universities](u)
academy universitet {n}

ENSV Översättningar för of

of (o)[general] för (o)[general]
of (o)[general] till (o)[general]
of (o)[possession](o)[possession]
of (o)[books] av (o)[books]
of (o)[material] av (o)[material]
of (o)[possession] av (o)[possession]
of (o)[origin] från (o)[origin]
of (o)[general] med (o)[general]
of (o)[material] gjord av (o)[material]
of (o)[time] i (o)[time]

ENSV Översättningar för film

film film (u)
film (n)[cinematography] film (n)[cinematography](u)
film (n v)[photographic film] film (n v)[photographic film](u)
film (n)[photography] film (n)[photography](u)
film
 • filmed
 • film
 • film
 • filmed
 • filmed
hinna (u)
 • hunnen
film (n)[thin coating]
 • filmed
 • film
 • film
 • filmed
 • filmed
hinna (n)[thin coating](u)
 • hunnen
film (n)[thin coating] tunt skikt (n){n}[thin coating]
film
 • filmed
 • film
 • film
 • filmed
 • filmed
filma
 • filmad
film en hinna
film beläggning (u)

ENSV Översättningar för and

and och
and (o)[conjunction] och (o)[conjunction]
and samt

ENSV Översättningar för television

television television (u)
television (n)[device for receiving television signals] television (n)[device for receiving television signals](u)
television (n)[electronics] television (n)[electronics](u)
television (n)[electronics] TV (n)[electronics](u)
television (n)[electronics] teve (n)[electronics](u (informal))

ENSV Översättningar för arts