Söktermen broad har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
broad (a) [area] omfattande (a) [area]
broad (a) [area] vidsträckt (a) [area]
broad utsträckt
broad (a) [size] vid (a) [size]
broad (a) [measures - weights] bred (a) [measures - weights]
broad (a) [size] bred (a) [size]
broad (adj n) [colloquial term for a woman or girl] tjej (adj n) [colloquial term for a woman or girl]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för broad SV Översättningar
large [spacious] rộng
wide [property] rộng
great [property] cụ ông
big [size] lớn
full [range] đầy đủ
girl [person] cô gái
woman [person] phụ nữ
bold [immodest] gan dạ (n adj v)
open [quantity] mở
free [speech] giải phóng
heavy [charater trrait] nặng
thick [state] dày