Söktermen broadside har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
broadside (n)[criticism] bredsida (n)[criticism](u)
broadside (n adv v)[one side of a warship] bredsida (n adv v)[one side of a warship](u)
broadside (n)[advertising] flygblad (n){n}[advertising]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för broadsideSV Översättningar
endorsement [announcement] endossement {n}
publicity [announcement] offentlighet
handbill [announcement] affisch (u)
notice [announcement] iakttaga
advertisement [announcement] reklam (u)
volley [barrage] skur (u)
bombardment [barrage] bombning (u)
fusillade [barrage] gevärseld (u)
salvo [barrage] salva (u)
storm [barrage] storm (u)
hail [barrage] hylla (u)
cannonade [barrage] kanonad (u)
pamphlet [leaflet] häfte {n}
circular [leaflet] rund
announcement [thing] anmälan (invariable)
bulletin [thing] rapport (u)
placard [thing] plakat (informal)
bill [thing] program {n}
tract [pamphlet] traktat
brochure [pamphlet] broschyr (u)