Söktermen brother har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
brother (n) [general] broder (n) [general] (u)
brother (n v) [male fellow member of a religious community] broder (n v) [male fellow member of a religious community] (u)
brother (n) [religion] broder (n) [religion] (u)
brother bror (u)
brother (n) [general] bror (n) [general] (u)
EN Engelska SV Svenska
brother broder (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för brother SV Översättningar
religious [monk] mộ đạo
abbot [monk] trưởng tu viện (cha)
twin [sibling] trẻ sinh đôi
relative [sibling] họ hàng
comrade [fellow man] đồng chí