Söktermen brutish har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
brutish (a) [behavior] grov (a) [behavior]
brutish (a) [behavior] grym (a) [behavior]
brutish (adj) [Bestial; lacking human sensibility] (adj) [Bestial; lacking human sensibility]
brutish (a) [behavior] (a) [behavior]
brutish (adj) [Bestial; lacking human sensibility] bestialisk (adj) [Bestial; lacking human sensibility]
EN Engelska SV Svenska
brutish (adj) [Bestial; lacking human sensibility] brutal (adj) [Bestial; lacking human sensibility]
brutish (adj) [Bestial; lacking human sensibility] djurisk (adj) [Bestial; lacking human sensibility]
brutish (a) [behavior] djurisk (a) [behavior]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för brutish SV Översättningar
fierce [barbarous] våldsam
unkind [barbarous] avogt
barbarian [barbarous] primitiv
unnatural [barbarous] onaturlig
brutal [barbarous] djurisk
cruel [barbarous] grym
barbaric [barbarous] barbarisk
unreasonable [irrational] oresonlig
unthinking [irrational] tanklös
animal [brute] djur {n}
irrational [brute] irrationell
unreasoning [brute] oförnuftig