Söktermen bry sig om har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
bry sig om (v) [allmän] heed (v) [allmän]
bry sig om (v) [uppmärksamhet] look after (v) [uppmärksamhet]
bry sig om (v) [allmän] give attention to (v) [allmän]
bry sig om (v) [uppmärksamhet] worry about (v) [uppmärksamhet]
bry sig om (v) [uppmärksamhet] bother about (v) [uppmärksamhet]
SV Svenska EN Engelska
bry sig om care for
bry sig om (v) [uppmärksamhet] care for (v) [uppmärksamhet]
bry sig om mind about

SV EN Översättningar för sig

sig oneself
sig (o) [reflexivt pronomen] oneself (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pron. - sg.] itself (o) [reflexivt pron. - sg.]
sig (o) [reflexivt pronomen] himself (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pronomen] themselves (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pronomen] herself (o) [reflexivt pronomen]
sig themselves
sig onself

SV EN Översättningar för om

om (o) [beträffande] concerning (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] regarding (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] about (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] connected with (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] in regard to (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] as regards (o) [beträffande]
om ask
om round
om (o) [möjlighet] in case (o) [möjlighet]
om (v n) [If; in case of] should (v n) [If; in case of]
SV Synonymer för bry sig om EN Översättningar
betänka [ta i beaktande] contemplate
ta hänsyn till [ta i beaktande] take into account
besinna [ta i beaktande] consider
ge akt på [ta i beaktande] pay attention to
uppmärksamma [ta i beaktande] pay attention to
bekymra sig om [ta i beaktande] heed
märka [ta i beaktande] discern
lägga märke till [ta i beaktande] observe
beakta [ta i beaktande] observe
ägna sig åt [ta befattning med] devote oneself to
intressera sig för [ta befattning med] be interested in
ha att göra med [ta befattning med] deal with
inlåta sig på [ta befattning med] enter into
lägga sig i [ta befattning med] butt in
handha [ta befattning med] manage
befatta sig med [ta befattning med] meddle (in)
tänka på [betänka] think about
sköta om [bekymra sig om] care for
bekymra [bekymra sig om] disquiet
notis [ta notis om] news-item