Söktermen Buchenwald concentration camp har ett resultat
Hoppa till

ENSV Översättningar för concentration

concentration koncentration (u)
concentration (n)[The act or process of concentrating] koncentration (n)[The act or process of concentrating](u)
concentration (n)[close attention] koncentration (n)[close attention](u)
concentration (n)[general] koncentration (n)[general](u)
concentration (n)[physics] koncentration (n)[physics](u)
concentration (n)[close attention] samlad uppmärksamhet (n)[close attention](u)
concentration anrikning

ENSV Översättningar för camp

camp (n)[camping] campingplats (n)[camping](u)
camp (v)[bivouac]
 • camped
 • camp
 • camp
 • camped
 • camped
campa (v)[bivouac]
 • campad
camp (v)[bivouac] slå läger (v)[bivouac]
camp (v)[bivouac]
 • camped
 • camp
 • camp
 • camped
 • camped
tälta (v)[bivouac]
 • tältad
camp läger {n}
camp (n adj v)[base] läger (n adj v){n}[base]
camp (n)[military] läger (n){n}[military]
camp (n adj v)[base] förläggning (n adj v)[base]