Söktermen bud har 20 resultat
SV Svenska EN Engelska
bud (n)[handel]{n} offer (n)[handel]
bud {n} order
bud (n)[befallning]{n} order (n)[befallning]
bud (n)[befallning]{n} command (n)[befallning]
bud (n)[befallning]{n} bidding (n)[befallning]
SV Svenska EN Engelska
bud (n)[auktion]{n} bid (n)[auktion]
bud (n)[religion]{n} Commandment (n)[religion]
bud (n)[handel]{n} deliveryman (n)[handel]
bud {n} commandment
bud {n} message
SV Synonymer för budEN Översättningar
meddelande [information] n Telegramm {n}
upplysning [information] (u Aufklärung {f}
uppgift [information] (u Funktionalität
besked [information] Bescheid {m} (m)
rapport [information] (u Meldung {f}
kommuniké [information] (u Kommunikee {n}
nyhet [information] (u Nachrichten {n}
kungörelse [information] (u Vermerk {m} (m)
tillkännagivande [information] n Deklaration {f}
tidender [information] (up Zeitung {f}
depesch [information] (u Depesche {f}
notis [information] Miszelle {f}
delgivning [information] Meldung {f}
underrättelse [information] (u Kundschaft {f}
påbud [order] n Edikt {n}
uppmaning [order] (u Mahnung {f}
befallning [order] (u Befehl {m}
uppfordran [uppmaning] Aufforderung (f)
förmaning [uppmaning] (u Ermahnung {f}
order [uppmaning] (up Kommando {n}
EN Engelska SV Svenska
bud (n)[handel]{n} offer (n)[handel]
bud {n} order
bud (n)[befallning]{n} order (n)[befallning]
bud (n)[befallning]{n} command (n)[befallning]
bud (n)[befallning]{n} bidding (n)[befallning]
bud (n)[auktion]{n} bid (n)[auktion]
bud (n)[religion]{n} Commandment (n)[religion]
bud (n)[handel]{n} deliveryman (n)[handel]
bud {n} commandment
bud {n} message

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för budSV Översättningar
blossom [flower] s'épanouir
efflorescence [flower] irruption {f}
blow [flower] coup de poing {m}
bloom [flower] fleur {f}
flower [bloom] fleur {f}
progeny [origin] (literature descendants (mp)
spawn [origin] frayer
issue [origin] (formal question {f}
embryo [origin] embryon {m}
sperm [origin] spermatozoïde {m}
nucleus [origin] centre {m}
germ [origin] germe {m}
seed [origin] classer
inception [embryonic form] commencement {m}
origin [embryonic form] genèse {f}
egg [embryonic form] oeuf
source [embryonic form] source {f}