Söktermen but har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
but men {n}
but (prep adv conj n) [although] men (prep adv conj n) {n} [although]
but (o) [except that] men (o) {n} [except that]
but (o) [general] men (o) {n} [general]
but (o) [yet] men (o) {n} [yet]
EN Engelska SV Svenska
but (o) [yet] men ändå (o) [yet]
but (o) [yet] emellertid (o) [yet]
but (o) [except that] om det inte vore så att (o) [except that]
but (o) [barring] bortsett från (o) [barring]
but (o) [barring] utom (o) [barring]
but (o) [barring] med uteslutande av (o) [barring]
but utan
but (prep adv conj n) [although] fast (prep adv conj n) [although]
but (o) [only] bara (o) [only]
but (o) [only] endast (o) [only]
but fast

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för but SV Översättningar
nonetheless [although] ändå
however [although] men {n}
nevertheless [although] ändå
though [although] ändå
yet [although] men {n}
notwithstanding [although] trots {n}
just [part of speech] exakt
purely [part of speech] uteslutande
totally [part of speech] fullständigt
utterly [part of speech] fullständigt
merely [part of speech] bara
simply [part of speech] verkligen
plainly [part of speech] tydligt
only [part of speech] men {n}
aside from [except] utom
excepting [except] bortsett från
save [except] (formal bortsett från
let alone [except] hålla sig ifrån
excluding [except] exklusive
without [except] saknande