Söktermen call upon har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
call upon (v) [help] be om (v) [help]
call upon (v) [help] fråga om (v) [help]
call upon (v) [ask formally] anmoda (v) [ask formally]
call upon (v) [ask formally] be (v) [ask formally]
call upon (v) [person] besöka (v) [person]
EN Engelska SV Svenska
call upon (v) [person] hälsa på (v) [person]
call upon (v) [help] påkalla (v) [help]

EN SV Översättningar för call

call (v) [description]
 • called
 • call
 • call
 • called
 • called
stämpla (v) [description]
 • stämplad
call (v) [description]
 • called
 • call
 • call
 • called
 • called
beteckna (v) [description]
 • betecknad
call
 • called
 • call
 • call
 • called
 • called
väcka
 • väckt
call (n) [telephone] telefonsamtal (n) {n} [telephone]
call (v) [telephone]
 • called
 • call
 • call
 • called
 • called
ringa (v) [telephone]
 • ringd
call (v) [telephone]
 • called
 • call
 • call
 • called
 • called
telefonera (v) [telephone]
 • telefonerad
call (v) [telephone] ringa till (v) [telephone]
call (v) [telephone] ringa upp (v) [telephone]
call (v) [voice]
 • called
 • call
 • call
 • called
 • called
skrika (v) [voice]
 • skriken
call (v) [meeting]
 • called
 • call
 • call
 • called
 • called
sammankalla (v) [meeting]
 • sammankallad

EN SV Översättningar för upon

upon (o) [preposition] (formal) (o) [preposition]
upon (formal) ovanpå
upon (formal) uppå

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för call upon SV Översättningar
peddle [sell house-to-house] idka gårdfarihandel
sell [sell house-to-house] avyttra
canvass [sell house-to-house] agitera
visit [call on] visit