Söktermen call upon har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
call upon (v) [help] be om (v) [help]
call upon (v) [help] fråga om (v) [help]
call upon (v) [ask formally] anmoda (v) [ask formally]
call upon (v) [ask formally] be (v) [ask formally]
call upon (v) [person] besöka (v) [person]
EN Engelska SV Svenska
call upon (v) [person] hälsa på (v) [person]
call upon (v) [help] påkalla (v) [help]

EN SV Översättningar för call

call (v) [description] stämpla (v) [description]
call (v) [description] beteckna (v) [description]
call väcka
call (n) [telephone] telefonsamtal (n) {n} [telephone]
call (v) [telephone] ringa (v) [telephone]
call (v) [telephone] telefonera (v) [telephone]
call (v) [telephone] ringa till (v) [telephone]
call (v) [telephone] ringa upp (v) [telephone]
call (v) [voice] skrika (v) [voice]
call (v) [meeting] sammankalla (v) [meeting]

EN SV Översättningar för upon

upon (o) [preposition] (formal) (o) [preposition]
upon (formal) ovanpå
upon (formal) uppå

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för call upon SV Översättningar
peddle [sell house-to-house] idka gårdfarihandel
sell [sell house-to-house] avyttra
canvass [sell house-to-house] agitera
visit [call on] visit