Söktermen cancel har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
cancel (v) [abolish]
 • cancel(l)ed
 • cancel
 • cancel
 • cancel(l)ed
 • cancel(l)ed
upplösa (v) [abolish]
 • upplöst
cancel (v) [abolish]
 • cancel(l)ed
 • cancel
 • cancel
 • cancel(l)ed
 • cancel(l)ed
avskaffa (v) [abolish]
 • avskaffad
cancel (v) [abolish]
 • cancel(l)ed
 • cancel
 • cancel
 • cancel(l)ed
 • cancel(l)ed
annullera (v) [abolish]
 • annullerad
cancel (v) [contract]
 • cancel(l)ed
 • cancel
 • cancel
 • cancel(l)ed
 • cancel(l)ed
annullera (v) [contract]
 • annullerad
cancel (v) [void]
 • cancel(l)ed
 • cancel
 • cancel
 • cancel(l)ed
 • cancel(l)ed
annullera (v) [void]
 • annullerad
EN Engelska SV Svenska
cancel (v) [abolish]
 • cancel(l)ed
 • cancel
 • cancel
 • cancel(l)ed
 • cancel(l)ed
upphäva (v) [abolish]
 • upphävd
cancel (v) [void]
 • cancel(l)ed
 • cancel
 • cancel
 • cancel(l)ed
 • cancel(l)ed
upphäva (v) [void]
 • upphävd
cancel (v) [void]
 • cancel(l)ed
 • cancel
 • cancel
 • cancel(l)ed
 • cancel(l)ed
ogiltigförklara (v) [void]
 • ogiltigförklarad
cancel (v) [event]
 • cancel(l)ed
 • cancel
 • cancel
 • cancel(l)ed
 • cancel(l)ed
inställa (v) [event]
 • inställd
cancel (v) [event]
 • cancel(l)ed
 • cancel
 • cancel
 • cancel(l)ed
 • cancel(l)ed
avlysa (v) [event]
 • avlyst
cancel
 • cancel(l)ed
 • cancel
 • cancel
 • cancel(l)ed
 • cancel(l)ed
avbeställa
 • avbeställd
cancel avboka

Engelska Svenska översättingar