Söktermen candidness har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
candidness (n) [behavior] öppenhet (n) [behavior] (u)
candidness (n) [behavior] uppriktighet (n) [behavior] (u)
candidness (n) [behavior] ärlighet (n) [behavior] (u)
candidness (n) [behavior] frankhet (n) [behavior] (u)
candidness (n) [behavior] öppenhjärtighet (n) [behavior] (u)
EN Engelska SV Svenska
candidness (n) [behavior] hederlighet (n) [behavior] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för candidness SV Översättningar
frankness [sincerity] hederlighet (u)
honesty [sincerity] rättskaffenhet (u)
veracity [sincerity] (formal sannfärdighet (u)
candor [sincerity] hederlighet (u)