Söktermen capital punishment har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
capital punishment dödsstraff {n}
capital punishment (n) [law] dödsstraff (n) {n} [law]
capital punishment (n) [punishment by death] dödsstraff (n) {n} [punishment by death]

EN SV Översättningar för capital

capital (n) [money] förmögenhet (n) [money] (u)
capital kapital {n}
capital (n) [money] kapital (n) {n} [money]
capital (n) [writing] stor bokstav (n) [writing] (u)
capital huvudstad (u)
capital (n) [city] huvudstad (n) [city] (u)
capital versal

EN SV Översättningar för punishment

punishment bestraffning (u)
punishment (n) [general] straff (n) [general] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för capital punishment SV Översättningar
electric chair [thing] elektriska stolen (n)
electrocution [thing] dödande med elektrisk ström {n}
execution [thing] (formal verkställande {n}
chair [thing] ordförande (u)
guillotine [electric chair] giljotin (u)
hanging [putting to death] hängande
martyrdom [putting to death] martyrskap {n}