Söktermen captain har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
captain (n)[nautical] skeppare (n)[nautical](u)
captain (n)[aviation] kapten (n)[aviation](u)
captain (n)[military] kapten (n)[military](u)
captain (n)[sports - man] kapten (n)[sports - man](u)
captain (n)[police] poliskommissarie (n)[police](u)
EN Engelska SV Svenska
captain (n)[police] kommissarie (n)[police](u)
captain kaptenen

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för captainSV Översättningar
guide [person] vägleda
leader [person] ledarinna (u)
scout [person] speja
director [person] chef (u)
chief [person] förnämst
head [person] överhuvud
pilot [person] lotsa
lieutenant [officer] löjtnant (u)
major [officer] durton
authority [commander] befogenhet
administrator [commander] administratör (u)
commander [commander of any vessel] kommendörkapten
officer [commander of any vessel] tjänsteman (u)
operator [commander of any vessel] maskinist (u)