Söktermen carboxylic acid har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
carboxylic acid (n)[organic compound containing a carboxyl functional group] karboxylsyra (n)[organic compound containing a carboxyl functional group]

ENSV Översättningar för carboxylic

carboxylic (adj)[of, or relating to the carboxyl functional group](adj) karboxyl- (adj)[of, or relating to the carboxyl functional group](adj)

ENSV Översättningar för acid

acid (a)[chemistry] sur (a)[chemistry]
acid (a)[taste] sur (a)[taste]
acid (a)[criticism] skarp (a)[criticism]
acid (a)[criticism] bitande (a)[criticism]
acid (a)[criticism] sarkastisk (a)[criticism]
acid (a)[criticism] syrlig (a)[criticism]
acid (a)[taste] syrlig (a)[taste]
acid syra (u)
acid (adj n)[LSD] syra (adj n)[LSD](u)
acid (n)[chemistry] syra (n)[chemistry](u)