Söktermen Carl Friedrich Abel har ett resultat
Hoppa till

ENSV Översättningar för carl

ENSV Översättningar för abel

Abel (proper)[biblical character] Abel (proper)[biblical character]