Söktermen cast har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
cast (v) [objects]
 • cast
 • cast
 • cast
 • cast
 • cast
slänga (v) [objects]
 • slängd
cast (n) [theater] ensemble (n) [theater] (u)
cast (v) [objects]
 • cast
 • cast
 • cast
 • cast
 • cast
kasta (v) [objects]
 • kastad
cast (v) [metals]
 • cast
 • cast
 • cast
 • cast
 • cast
gjuta (v) [metals]
 • gjuten
cast (v) [metals]
 • cast
 • cast
 • cast
 • cast
 • cast
stöpa (v) [metals]
 • stöpt
EN Engelska SV Svenska
cast (n) [medicine] gips (n) [medicine] (u/n)
cast (v) [objects]
 • cast
 • cast
 • cast
 • cast
 • cast
slunga (v) [objects]
 • slungad
cast rollfördelning

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för cast SV Översättningar
accession [annexation] asentimiento {m}
admixture [annexation] mixtura {f}
accretion [annexation] (formal acrecencia
accessory [annexation] cómplice {m}
augmentation [annexation] ampliacion
addendum [annexation] añadido
addition [annexation] añadidura
air [aspect] airear
bearing [aspect] de apoyo
expression [aspect] expresión {f}
countenance [aspect] rostro {m}
appearance [aspect] vista {f}
type [distinctive nature] tipo {m}
class [distinctive nature] clase {f}
character [distinctive nature] carácter {m}
sort [distinctive nature] suerte {f}
kind [distinctive nature] suerte {f}
stamp [distinctive nature] estampado {m}
mould [distinctive nature] molde
model [form] modelos