Söktermen cause har 21 resultat
EN Engelska SV Svenska
cause (v) [general]
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
förorsaka (v) [general]
 • förorsakad
cause upphov {n}
cause
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
göra
 • gjord
cause (n) [reason] orsak (n) [reason] (u)
cause (n) [objective] orsak (n) [objective] (u)
EN Engelska SV Svenska
cause (n) [general] orsak (n) [general] (u)
cause (v) [bring about]
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
frambringa (v) [bring about]
 • frambringad
cause (v) [bring about]
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
orsaka (v) [bring about]
 • orsakad
cause (v) [disaster]
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
framkalla (v) [disaster]
 • framkallad
cause (v) [bring about]
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
framkalla (v) [bring about]
 • framkallad
cause (v) [trouble]
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
förorsaka (v) [trouble]
 • förorsakad
cause (n) [reason] grund (n) [reason] (u)
cause (v) [disaster]
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
förorsaka (v) [disaster]
 • förorsakad
cause (v) [damage]
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
förorsaka (v) [damage]
 • förorsakad
cause (v) [bring about]
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
förorsaka (v) [bring about]
 • förorsakad
cause (v) [disaster]
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
vålla (v) [disaster]
 • vållad
cause (v) [damage]
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
vålla (v) [damage]
 • vållad
cause (v) [bring about]
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
vålla (v) [bring about]
 • vållad
cause (v) [uprising]
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
anstifta (v) [uprising]
 • anstiftad
cause (n) [reason] anledning (n) [reason] (u)
cause (v) [uprising] sätta igång (v) [uprising]

Engelska Svenska översättingar