Söktermen celebrated har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
celebrated (a)[person] celeber (a)[person]
celebrated (a)[person] berömd (a)[person]
celebrated (a)[person] frejdad (a)[person]
celebrated (a)[person] ryktbar (a)[person]
celebrated (a)[person] välkänd (a)[person]
EN Engelska SV Svenska
celebrated (a)[person] känd (a)[person]
celebrated (a)[person] ansedd (a)[person]
celebrated (a)[person] eminent (a)[person]
celebrated (a)[person] framstående (a)[person]
celebrated (adj)[famous or widely praised] hyllad (adj)[famous or widely praised]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för celebratedSV Översättningar
conspicuous [important] framstående
distinguished [important] distingera
renowned [important] berömd
eminent [important] framstående
famed [important] ryktbar
famous [important] framstående
notable [important] märklig
noted [characteristic] bekant
prominent [characteristic] framträdande {n}
great [characteristic] bra
brilliant [illustrious] spirituell
glorious [illustrious] lysande
splendid [illustrious] präktig
grand [distinguished] väldig
exalted [distinguished] upphöjd
illustrious [splendid] lysande
venerable [respected] (formal ärevördig
esteemed [respected] aktad
reverent [respected] pietetsfull
reputable [respected] aktad