Söktermen cellar har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
cellar (n) [house] källare (n) [house] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för cellar SV Översättningar
cave [small cave] håla (u)
cavern [small cave] grotta (u)
hollow [small cave] urholka
den [small cave] jordkula
hole [small cave] glugg
grotto [small cave] grotta (u)
catacomb [grave] katakomb (u)
crypt [grave] krypta (u)
vault [grave] hopp {n}
sepulchre [grave] (arch. grift (u)
mausoleum [grave] mausoleum {n}
tomb [grave] grift (u)
grave [architecture] grav
burrow [cave] håla (u)
bunker [cave] bunker (u)